Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
18.02.2021
07.04.2017
 
Z radością informujemy, iż Koło Żarskie TPBA otrzymało z Urzędu Miejskiego w Żarach dotację w wysokości 10 tys. zł. (w ramach konkursu ofert) na przeprowadzenie w 2021 roku programów uzależnień w Domu Samotnej Matki. Dziękujemy!!!

13.08.2021
 Z radością informujemy, że miasto Żagań wsparło nasze Hospicjum dotacją w wysokości 20 500 zł. (umowa nr WKS.37.2021 z dnia 22.03.2021). Dziękujemy!

03.02.2021
 Szanowni Państwo,
Kochani
jeśli chcecie wspomóc nasze działania na rzecz podopiecznych prowadzonych przez nas placówek
- Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki, podarujcie 1% swojego podatku za 2020 r.
Wystarczy wpisać w swój PIT KRS nr 0000316460. To nic nie kosztuje, a dla naszych podopiecznych znaczy bardzo wiele!!!
Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000316460, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.
1 % podatku Dom Samotnej Matki w Żarach
28.01.2021
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim umowa (WSS.524.01.08.2021) . Dziękujemy!!!
19.01.2021
Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

 

1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego

 

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

 

12.11.2020
Serdecznie jest nam miło poinformować iż, Koło Żarskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
 
27.10.2020
 Jak co roku cała społeczność Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach bierze udział w jesiennej, ogólnopolskiej akcji ,,Żonkilowe Pola Nadziei". W Żarach akcja ta jest organizowana po raz szósty przez Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach.
 
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, to właśnie dla ludzi chorych i cierpiących przebywających w hospicjum sadzone są jesienią, aby wiosną zakwitnąć dając nadzieje.
 
Nasze przedszkole otrzymało 200 cebulek kwiatowych. Zostały one posadzone w uprzednio przygotowanych klombach znajdujących się przed przedszkolem. Na znak akcji w miejscu posadzenia cebulek zostały umieszczone tabliczki z napisem: ,,Tu rozkwita dobro''. W zamian zaś przez cały miesiąc przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami zbierały datki do puszek na rzecz żarskiego hospicjum.
 
W tym roku to dzieci z grupy 4 - latków zakasały rękawy i wzięły się do pracy. Samodzielnie, pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Kamili Urbańskiej wykopały dołki, umieściły w nich żonkilowe cebulki i przysypały ziemią. By wiosną móc podziwiać owoce swojej ciężkiej pracy.
Udział w tej szczególnej akcji ma na celu, uczyć nawet tych najmłodszych przedszkolaków, że warto pomagać, a dobro zawsze do nas powraca.