Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
05.02.2018
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim. Dziękujemy!!!
18.01.2018
Z radością informujemy, że Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zawarło z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na najbliższe 5 lat, tj. do końca 2022 roku. Kontrakt obejmuje finansowanie 10 łóżek w Hospicjum św. Brata Alberta.
15.01.2018
 6 stycznia 2018 r. uczestniczyliśmy w III ŻARSKIM ORSZAKU TRZECH KRÓLI, po którym serwowaliśmy pielgrzymom poczęstunek.
15.01.2018
 5 grudnia 2017 r. uczestniczyliśmy w Dniu Wolontariusza pięknie zorganizowanym przez Szkolę Podstawową nr 1 w Szprotawie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i przemiłe spotkanie
24.12.2017
 
10.12.2017
8 grudnia 2017 r. na świetlicy Albertynka w budynku Hospicjum, dziękowaliśmy wszystkim wolontariuszom, którzy wspierają dzieła naszego Koła: Hospicjum św. Brata Alberta, Dom Samotnej Matki oraz osoby ubogie, dla których organizujemy zbiórki żywności. Nie sposób wszystkich wymienić, tak wielu wolontariuszy nasz wspomaga. JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
 
 
10.12.2017
7 grudnia, podczas III Gali Żarskiego Wolontariatu, Stefan Łyskawa - Prezes Koła Żarskiego TPBA, odebrał upominki dla pięciu najaktywniejszych wolontariuszy Koła Żarskiego:  Jakuba Stec, Julii Nietrebiak, Wiktorii Chopcian, Igi Wardęga, Aliny Markulak. Aktywnych wolontariuszy pracujacych na rzecz Hospicjum św. Brata Alberta, Domu Samotnej Matki oraz ubogich podopiecznych naszego Koła jest znacznie więcej, niestety do Gali mogliśmy zgłosić tylko pięcioro. Cieszymy się, że Kubuś Sałdan, nasz pięciolatek, który wraz z innymi wolontariuszami kwestował na rzecz Hospicjum, okazał się najmłodszym żarskim wolontariuszem.