Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
20.02.2020
 
Szanowni Państwo,

jeśli chcecie wspomóc nasze działania na rzecz podopiecznych prowadzonych przez nas placówek - Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki,  podarujcie  1% swojego podatku za 2019 r. Wystarczy wpisać w swój PIT KRS nr 0000316460. To nic nie kosztuje, a dla naszych podopiecznych znaczy bardzo wiele!!!

 Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000316460, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

 

Od 15 lutego 2020 roku osoby chcące przekazać 1% podatku dochodowego Kołu Żarskiemu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - wystarczy, że w serwisie podatki.gov.pl wybiorą Twój e-pit i po zalogowaniu się zgodnie z instrukcją wpiszą w odpowiednim polu formularza nr KRS Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 0000316460 oraz kwotę odpowiadającą 1% podatku dochodowego.

Osoby, które w latach poprzednich zadeklarowały odprowadzanie 1% na rzecz Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta KRS nr 0000316460 nie muszą wykonywać żadnych operacji, aby 1% w dalszym ciągu odprowadzany był na naszą rzecz. Osoby, które w ogóle nie odprowadzały 1% lub wskazywały inną organizację pożytku publicznego a chcą, by 1% odprowadzany był na naszą rzecz mogą wchodząc na wskazany wyżej adres internetowy złożyć w automatycznej deklaracji odpowiednią zmianę.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Wprowadzenie nowego systemu nie oznacza jednak, że stracimy możliwość dokonania rocznego rozliczenia na dotychczasowych zasadach; nadal możemy wypełnić PIT-a samodzielnie. Jeżeli zdecydujemy się na takie samodzielne rozliczenie do dnia 30 kwietnia, nasz automatyczny PIT przygotowany przez ministerstwo zostanie anulowany i nie będzie brany pod uwagę.

Dla ułatwienia umieściliśmy poniżej link do darmowego programu do rozliczania PIT.