Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
16.09.2020
Rodzinie zmarłego Pana Jana Łagowskiego oraz wszystkim uczestnikom Jego pogrzebu składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie zbiórki na rzecz naszego Hospicjum. Ponieważ kwiaty więdną, znicze się wypalą, rodzina zmarłego postanowiła zastąpić je datkami, by wesprzeć Hospicjum. Jest to szczególny przejaw ofiarności i miłości dla bliźnich, którzy potrzebują pomocy.
Po raz kolejny doceniamy bezinteresowność i odwagę tych, którzy decydują się złamać konwenanse dla czynienia dobra. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia