Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
16.06.2017
Dziś druga rocznica śmierci śp. ks. kan. Zygmunta Czepirskiego, budowniczego naszego Hospicjum św. Brata Alberta. PAMIĘTAMY!!!
22.05.2017
 
Dziś ulicami Żar przeszedł II Żonkilowy Marsz Nadziei. Dziękujemy TVP Gorzów WLKP. i pani redaktor Barbarze Kuraszkiewicz-Machniak za uczestniczenie w całym Marszu i materiał o naszym Marszu i Hospicjum św. Brata Alberta.
15.05.2017
Serdecznie zapraszamy na II ŻONKILOWY MARSZ NADZIEI. Ubierzmy się na żółto i wyraźmy solidarność z osobami chorymi i cierpiącymi!!! A po Marszu nastąpi rozstrzygniecie KONKURSU ARTYSTYCZNEGO. Ruszamy 22 maja o godz.10:00 spod RATUSZA MIEJSKIEGO W ŻARACH. W ten sposób zakończymy kolejną kampanię wiosenną "POLA NADZIEI" dla Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach.
13.05.2017
Dnia 6 kwietnia 2017 r. po raz pierwszy Zespół Szkół w Małomicach zorganizował akcję charytatywną "Pola Nadziei" w postaci Kiermaszu Świątecznego. Jesienią uczniowie posadzili pod szkolą żonkile, które teraz pięknie rozkwitły i stały się sygnałem do rozpoczęcia dalszych działań. 
13.05.2017
Wczoraj na świetlicy ALBERTYNCE wolontariusze Hospicjum św. Brata Alberta komisyjnie otworzyli puszki i przeliczyli pieniądze zebrane podczas kwesty 30 kwietnia przed pięcioma żarskimi kościołami. Jak się okazało - zebraliśmy aż 5.502 zł i 19 gr. Serdecznie dziękujemy!!!
10.05.2017
Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik biurowy w Hospicjum św. Brata Alberta

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa lub umowa zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Hospicjum św. Brata Alberta, ul. Pszenna 2 w Żarach, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: pracownik biurowy w Hospicjum św. Brata Alberta”, w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 15.00.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Wymagania:

1.  Wykształcenie co najmniej średnie

2.  Biegła umiejętność obsługi komputera, Internetu i programów Word i Excel, mile widziana umiejętność obsługi pozostałych programów pakietu Office, programów graficznych, itp.

3.   Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

4.   Komunikatywność, solidność, dokładność, wysoka kultura osobista, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy z innymi pracownikami, łatwość w uczeniu się nowych umiejętności.

5.   Mile widziane doświadczenie praktyczne z procesów administracyjno – biurowych.

 6.   Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy społecznej i wolontaryjnej.
 

Zakres zadań na stanowisku:

1. Organizacja pracy i obsługa sekretariatu Hospicjum.
2. Obsługa interesantów.
3. Przygotowywanie pism, umów i innych dokumentów.
4. Wyszukiwanie informacji i przygotowywanie ewidencji, rejestrów, zestawień, sprawozdań, itp.
5. Prowadzenie ewidencji, w tym materiałów i wyposażenia.
6. Organizacja zaopatrzenia w materiały i sprzęt.
7. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczanie czasu pracy personelu – współpraca z biurem rachunkowym.
8. Rozliczanie dotacji.
9. Współdziałanie i obsługa administracyjna innych stanowisk pracy oraz Wolontariatu.
10. Prowadzenie depozytu dla Hospicjum.
11. Inne zadania administracyjno-biurowe niezbędne do prawidłowej pracy Hospicjum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum Vitae
2  List Motywacyjny
3. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.”

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na e-mail: hospicjum.zary@gmail.com