Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
07.10.2021
 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Hospicjum św. Brata Alberta otrzymało nagrodę Lubuskiego Samarytanina w kategorii instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób chorych i ich rodzin. Lubuski Samarytanin jest Nagrodą Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego skierowaną do osób i placówek, które w sposób przykładny i bezinteresowny służą osobom chorym. Kapituła wybrała 6 laureatów spośród 16 nominacji. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się w Głogowie.
13.09.2021
 Z radością informujemy, że Powiat Żagański wsparł działalność naszego Hospicjum w 2021 roku kwotą 5 tys. zł (umowa nr AO.032.8.2021) z dnia 06.09.2021 r. Serdecznie dziękujemy!
25.06.2021
 Serdecznie jest nam miło poinformować iż, Koło Żarskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
17.06.2021
  W dniu 16 czerwca 2021 r. reprezentacja zarządu oraz członkowie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy Brata Alberta złożyli kwiaty na grobie ks. kan. Zygmunta Czepirskiego, współzałożyciela i wieloletniego Prezesa Koła Żarskiego TPBA, inicjatora i budowniczego Hospicjum św. Brata Alberta, upamiętniając Jego szóstą rocznicę śmierci.
 
22.03.2021
 Dziękujemy Powiatowi Żarskiemu za wsparcie ( w ramach konkursu ofert) realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego". Termin realizacji zadania od 01.01.2021 do 31.12.2021. Kwota dofinansowania 20 000 zł. Umowa nr 1/DSM/2021 zawarta w dniu 02 marzec 2021;
22.03.2021
Bardzo serdecznie dziękujemy za troskę o Dom Samotnej Matki w Żarach Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej, która ze środków Funduszu Ochrony Dziecka i Matki im. bp. Wilhelma Pluty przekazuje co kwartał wsparcie finansowe w wysokości 9 000 zł na zapewnienie całodobowego, bezpiecznego schronienia oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych dla kobiet w ciąży oraz matek z małoletnimi dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej - zostały pozbawione schronienia, poczucia bezpieczeństwa, są ofiarami przemocy, nie potrafią zapewnić sobie i dzieciom należytych warunków egzystencji.