Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
21.09.2020
 Jest nam serdecznie miło poinformować, że Nasz Dom uczestniczy w akcji konsumenckiej "Pomagasz od kuchni" zorganizowanej przez firmę Danone. Szczegóły akcji oraz regulamin można znaleźć na stronie https://www.pomagaszodkuchni.pl/.
Dodatkowo firma Danone przy pomocy Fundacji „Zdążyć z Miłością” zdecydowała się utworzyć specjalną zbiórkę, z której środki zostaną podzielone na 50 placówek DSM i przekazane dla Naszego Domu. Link do zbiórki https://www.siepomaga.pl/pomagaszodkuchni-pl . Zachęcamy do wsparcia zbiórki.
16.09.2020
Rodzinie zmarłego Pana Jana Łagowskiego oraz wszystkim uczestnikom Jego pogrzebu składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie zbiórki na rzecz naszego Hospicjum. Ponieważ kwiaty więdną, znicze się wypalą, rodzina zmarłego postanowiła zastąpić je datkami, by wesprzeć Hospicjum. Jest to szczególny przejaw ofiarności i miłości dla bliźnich, którzy potrzebują pomocy.
Po raz kolejny doceniamy bezinteresowność i odwagę tych, którzy decydują się złamać konwenanse dla czynienia dobra. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
16.09.2020
 Serdeczne podziękowania dla Państwa Korochoda za przekazanie pięknych kwiatów, które ozdabiają nasze Hospicjum.
01.07.2020
Serdecznie dziękujemy Państwu Małgorzacie i Waldemarowi Rosół właścicielom firmy Ogrodnictwo M.W. Rosół w Żarach-Kunicach za podarowanie kwiatów, które ubarwiły wiosennie teren naszego Hospicjum. Wraz ze słowami uznania przekazujemy życzenia dalszego rozwoju oraz wielu sukcesów i osiągnięć.
26.06.2020
W  dniu 26.06.2020 r. w sali widowiskowej ŻDK LUNA odbyło się zebranie  sprawozdawczo - wyborcze Koła Żarskiego Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta podczas, którego przedstawione zostały  sprawozdania merytoryczne z działalności Koła w latach 2016 -2019 oraz finansowe za rok 2019 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Koła. Przedstawiono Preliminarz budżetowy Hospicjum oraz Domu Samotnej Matki  na 2020 r. Podczas Zebrania Członkowie udzielili absolutorium Zarządowi oraz wybrali nowego Prezesa oraz  nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejne cztery lata. Dziękujemy członkom za przybycie a Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzymy owocnych Posiedzeń.
 
 
 
 
17.06.2020
 W dniu 16 czerwca 2020 r. reprezentacja zarządu oraz członkowie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy Brata Alberta złożyli kwiaty na grobie ks. kan. Zygmunta Czepirskiego, współzałożyciela i wieloletniego Prezesa Koła Żarskiego TPBA, inicjatora i budowniczego Hospicjum św. Brata Alberta, upamiętniając Jego piątą rocznicę śmierci.