Hospicjum św. Brata Alberta

Biuletyn Informacji Publicznej
08.08.2015
 
Hospicjum św. Brata  Alberta jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Placówka ta rozpoczęła działalność leczniczą 13 lipca 2015 roku, a jej siedziba mieści się w Żarach, przy ul. Pszennej 2 (teren Szpitala na Wyspie).
 
POBYT W HOSPICJUM JEST NIEODPŁATNY. Koszty leczenia i opieki nad naszymi podopiecznymi pokrywamy ze środków z kontrkatu z NFZ oraz z wpływów z dotacji samorządów, darowizn, kwest, 1% podatku, akcji dobroczynnych, np. "Pola Nadziei".
 
Aktualnie w ramach Hospicjum św. Brata Alberta działają dwie komórki organizacyjne udzielające całodobowo gwarantowane świadczenia medyczne z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:
 
1. Hospicjum Stacjonarne 
2. Dział Farmacji 

Celem działalności Hospicjum św. Brata Alberta jest:

- udzielanie pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, socjalnej i duchowej, mającej na celu w szczególności zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych i rozwiązanie innych problemów, jak również umożliwienie godnego przeżycia terminalnego okresu choroby i godnej śmierci
- otaczanie opieką rodziny chorych i wspieranie ich, tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia