historia

Biuletyn Informacji Publicznej
08.08.2015

 

Hospicjum św. Brata Alberta powstało dzięki ofiarności i wielkiemu zaangażowaniu osób prywatnych, firm, samorządów lokalnych, jak również wolontariuszy. Jego budowa trwała w latach 2010-2014, a inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia był śp. ks. kan. Zygmunt Czepirski, ówczesny Prezes Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Ks. kan. Zygmunt Czepirski, po ciężkiej chorobie, zmarł 16 czerwca 2015 roku, nie doczekawszy otwarcia Hospicjum św. Brata Alberta, któremu oddał całe serce i czas w ostatnich pięciu latach życia. Na zawsze zapamiętamy jego zaangażowanie, ofiarność, uśmiech i energię, którymi mobilizował wszystkich do pracy. Wierzymy, że będzie nad nami czuwał.

 

 
ZEBRANIE Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu 28 czerwca 2015 roku wybrało na nowego PREZESA KOŁA ŻARSKIEGO Stefana Łyskawę (Sekretarza Koła Żarskiego od początku jego istnienia), który doprowadził dzieło tworzenia Hospicjum do szczęśliwego końca.
HOSPICJUM ŚW. BRATA ALBERTA  rozpoczęło działalność leczniczą 13 lipca 2015 roku.