pomogli nam

Biuletyn Informacji Publicznej
04.09.2017
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim. Dziękujemy!!!

04.09.2017
Serdecznie dziękujemy Dzieciom Pierwszokomunijnym parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach oraz ich rodzicom za przekazanie na rzecz podopiecznych naszego Hospicjum zebranych pieniędzy. Serdecznie dziękujemy!!!
07.04.2017
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, Koło Żarskie TPBA otrzymało dotację z Urzedu Miejskiego w Żaganiu dla Hospicjum św. Brata Alberta w wysokości 25.028 zł.
DZIĘKUJEMY!!!
 
24.03.2017
 SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM CHCĄCYM ZACHOWAĆ ANONIMOWOŚĆ DARCZYŃCOM, KTÓRZY NAS WSPOMOGLI PRZEKAZUJĄC MATERIAŁY, WYPOSAZENIE, CZY ŚRODKI FINANSOWE. ŻYCZYMY, ABY DOBRO, KTÓRE CZYNICIE WRACAŁO DO WAS
03.04.2016
informujemy, iż Zarząd Powiatu Żarskiego uchwałą Nr 298/2016 z dnia 17 marca 2016 r. przyznał dotację dla Hospicjum św. Brata Alberta na 2016 rok w wysokości 50 tys. zł. Dotacja ta została przyznana po rozstrzygnięciu OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.).– wsparcie działań i świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych i ich rodzin.
DZIĘKUJEMY ZA TO WSPARCIE, dzięki któremu będziemy mogli podnosić jakość naszych usług, ale przede wszystkim obejmować opieką jednocześnie więcej niż 10 pacjentów.
24.03.2016
Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.
Do realizacji zadania wybrano nasze Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i przyznano dotację na finansowanie realizacji zadania w kwocie 25 269 zł, w formie powierzenia zadania.
Dzięki wsparciu Miasta Żagań będziemy mogli przyjmować w Hospicjum św. Brata Alberta więcej niż 10 pacjentów.
DZIĘKUJEMY!!!
24.03.2016
GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM przyznała dofinansowanie na działalność HOSPICJUM ŚW. BRATA ALBERTA w 2016 roku w wysokości 60 tys. zł. Środki te przyznano w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację zadania pod nazwą: "Wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi".
Dzięki temu wsparciu możemy podnosić jakość pracy naszej placówki, a przede wszystkim stwarzać naszym chorym godne warunki w ostatnim okresie ich życia. Pozwoli nam ono również obejmować jednocześnie opieką więcej niż 10 pacjentów.
DZIĘKUJEMY!!!