pomogli nam

Biuletyn Informacji Publicznej
13.09.2021
 Z radością informujemy, że Powiat Żagański wsparł działalność naszego Hospicjum w 2021 roku kwotą 5 tys. zł (umowa nr AO.032.8.2021) z dnia 06.09.2021 r. Serdecznie dziękujemy!
13.08.2021
 Z radością informujemy, że miasto Żagań wsparło nasze Hospicjum dotacją w wysokości 20 500 zł. (umowa nr WKS.37.2021 z dnia 22.03.2021). Dziękujemy!

25.06.2021
 Serdecznie jest nam miło poinformować iż, Koło Żarskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
28.01.2021
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim umowa (WSS.524.01.08.2021) . Dziękujemy!!!
12.11.2020
Serdecznie jest nam miło poinformować iż, Koło Żarskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
 
01.10.2020
  Z radością informujemy, że Powiat Żagański wsparł działalność naszego Hospicjum w 2020 roku kwotą 5 tys. zł (umowa nr AO.032.6.2020). Serdecznie dziękujemy!
13.07.2020
 Z radością informujemy, że miasto Żagań wsparło nasze Hospicjum dotacją w wysokości 19 875 zł. (umowa nr WSK.61.20.20 z dnia 27.02.2020). Dziękujemy!