pomogli nam

Biuletyn Informacji Publicznej
09.04.2019
Z radością informujemy, że miasto Żagań wsparło nasze Hospicjum dotacją w wysokości 25007 zł. (umowa nr WOK.RK.34.2019 z dnia 14.02.2019). Dziękujemy!
 
19.02.2019
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej otrzymaliśmy ze środków gminy Żary o statusie miejskim dotację w wysokości 60 tys. zł. na działalność naszego Hospicjum (umowa nr WSS.524.01.16.05.2019). Serdecznie dziękujemy!!!
 
19.02.2019
Z radością informujemy, że Powiat Żagański wsparł działalność naszego Hospicjum w 2018 roku kwotą 10 tys. zł (umowa nr AO.032.17.2018). Serdecznie dziękujemy!
 
06.07.2018
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  otrzymało z Urzędu Miejskiego w Żaganiu dotację dla Hospicjum św. Brata Alberta w kwocie 24.686 zł w formie powierzenia zadania (umowa nr WOK.RK.50.2018 z dnia 19.02.2018). Dziękujemy!

05.02.2018
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim. Dziękujemy!!!
04.09.2017

Z radością informujemy, że Powiat Żagański przyznał nam dotację w wysokości 10.000 zł na okres sierpień – październik 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego". Dziękujemy!!! 
04.09.2017
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim. Dziękujemy!!!