aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
11.09.2017

9 września 2017 r. po Mszy św. dziękczynnej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach odbyła się uroczysta Gala z okazji 25 - lecia Domu Samotnej Matki. Swą obecnością uświetnili ją JE Ks. Bp Tadeusz Lityński - Biskup Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, ks. dr Mariusz Dudka - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, księża, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele Zarządu Głównego TPBA oraz instytucji pomocy społecznej i placówek oświatowych, przyjaciele i darczyńcy, mieszkanki DSM, członkowie Koła, wolontariusze.
Podczas uroczystosci kierowniczka DSM - pani Dorota Ławniczak. przedstawiła prezentację o 25-letniej działalnosci Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
 
Życzenia z okazji Jubileuszu, a także słowa uznania za naszą dotychczasową działalność usłyszeliśmy m.in. z ust JE Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego, przedstawicielki Wojewody Lubuskiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej pani Grażyny Jelskiej, pani Burmistrz Miasta Żary – Danuty Madej, Wicestarosty Powiatu Żarskiego - pani Małgorzaty Issel oraz Przewodniczącej Rady Powiatu – pani Heleny Sagasz, Wójta Gminy Wiejskiej Żary – pana Leszka Mrożka, a także przedstawicielek placówek pomocy społecznej i oświatowych.
Odczytano również List Gratulacyjny od Marszałek Województwa Lubuskiego – pani Elżbiety Polak.

Jubileusz stał się również okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób wspierają działalność Domu Samotnej Matki oraz Koła Żarskiego.
Pierwszy w skali kraju tytuł "Przyjaciel Towarzystwa" przyznano JE Ks. Bp. Tadeuszowi Lityńskiemu.
Tytułem tym uhonorowano również: JE ks. bp. Pawła Sochę, ks. kan. Stanisława Pojnara,,ks.. kan.Tadeusza Masłowskiego, ks. Pawła Koniecznego, ks. Jerzego Locha, ks. dr. Mariusza Dudkę, ks. Stanisława Podgórnego, Burmistrz Miasta Żary - Danutę Madej, Burmistrza Żagania, - Daniela Marchewkę, Wójta Gminy Przewóz -Ryszarda Klisowskiego, Wójta Gminy Lipinki Łużyckie - Michała Morżaka, właściciela firmy Janbud - Pana Jana Kordeusza, Dyrektora Firmy Janbud - Pana Kazimierza Długosza, Prezesa firmy Urban Polska - Janusza Bubienia, Dyrektora Żarskiego Domu Kultury - Romana Krzywotulskiego, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach - Jerzego Kowalczyka, panią Jadwigę Berestecką - koordynatorkę wolontariatu Zespołu Szkół Zjednoczonej Europy w Polkowicach, panią Jadwigę Szkopińską - Dyrektora Zarządu Rejonowego PCK oraz pana Marka Czajkowskiego - właściciela piekarni.
Dyplomy wręczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Wiceprezesem - Bogdanem Aniszczykiem.
 
Pan Józef Tarniowy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, współzałożyciel Koła Żarskiego TPBA i jego były aktywny członek, otrzymał List Dziękczynny.
 
Pana Edwarda Lipca, współzałożyciela i wieloletniego Prezesa Koła oraz pana dr Zdzisława Karmolińskiego, prowadzącego przez wiele lat aptekę charytatywną, uhonorowano Statuetką „Dobry jak Chleb”.
Najaktywniejsi członkowie i pracownicy Koła: Stefan Łyskawa, Leszek Mrożek, Dorota Ławniczak, Małgorzata Merk, Agnieszka Fetzka, Ewa Mach, Zofia Żuber, Karolina Stańkowska, Tomasz Kotwicki, Artur Izdebski, otrzymali Brązowe  Odznaki „Zasłużony dla Towarzystwa”.