pomogli nam

Biuletyn Informacji Publicznej
09.04.2020
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" - Jan Paweł II
 
W dniu 08.04.2020 pani Edyta Gajda przekazała dla mieszkańców i pracowników Domu Samotnej Matki w Żarach 25 maseczek uszytych przez " Maseczkowe Pogotowie" z Żar. Niech to co robicie drogie Panie w tym trudnym dla wszystkich czasie będzie źródłem waszej wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym pomagacie niech motywuje was do dalszego działania. Bardzo serdecznie dziękuję. 
                                                                               
                                                                   Dorota Ławniczak -kierownik Domu Samotnej Matki
09.04.2020
Pomogli nam i pamiętali.
Dziękujemy serdecznie za wszelkie dobro, którym ostatnio podzielili się z nami ks. dr Mariusz Dudka Wydział Duszpasterstwa Rodzin za przekazanie maseczek oraz ks Stanisław Podfigórny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej za przekazanie artykułów żywnościowych, środków czystości, środków higieny i płynu do dezynfekcji.
Serdeczne Bóg zapłać!
03.03.2020
 - Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej, ze środków Funduszu Ochrony Dziecka i Matki im. bp. Wilhelma Pluty na realizację zadania pod tytułem "Ochrona macierzyństwa w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie azylu w Domu Samotnej Matki" - Termin realizacji zadania od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kwota dofinansowania 36 000 zł;
 
- Powiatu Żarskiego na realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego". Termin realizacji zadania od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kwota dofinansowania 20 000 zł. Umowa nr 1/DSM/2020 zawarta w dniu 06 luty 2020;
 
- Gminy Żary  statusie miejskim na realizację zadania pod tytułem: "Zdrowe życie z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy". Zadanie realizowane od 01.02.2020 do 31.12.2020 r. Kwota dofinansowania 10 000 zł. Umowa nr MKRPA.19.2020 zawarta w dniu 20 stycznia 2020.
 
                                                                                           Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy!!!
25.03.2019
 Informujemy, że Dom Samotnej Matki w Żarach w roku 2019 otrzymał:

-  dotację na realizację zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze: wspierania    rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym    pt "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Domu Samotnej Matki - Życie w    trzeżwości" w kwocie 10 000 zł. Umowa nr MKRPA.4.2019 z dnia 03.01.2019

- dotację z Funduszu Ochrony Dziecka i Matki im. Bp. Wilhelma Pluty diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w kwocie 30 000 zł. na realizację zadania pt. "Ochrona macierzyństwa w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie azylu w Domu Samotnej Matki w Żarach"

- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego pt. "Przystanek Dom" w kwocie 10 611 zł. Umowa nr 1/2019 z dnia 22.02.2019 r.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych podopiecznych!!!

25.03.2019
 Informujemy, że Dom Samotnej Matki w Żarach w roku 2018 otrzymał:

-  dotację na realizację zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Domu Samotnej Matki - "Nie-uzależnieniom" w kwocie 10 000 zł. Umowa nr MKRPA.5.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

- dotację z Funduszu Ochrony Dziecka i Matki im. Bp. Wilhelma Pluty diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w kwocie 28 000 zł. na realizację zadania pt. "Ochrona macierzyństwa w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie azylu w Domu Samotnej Matki w Żarach" oraz pomoc finansową na remont sanitariatów w kwocie 3 000 zł

- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego w kwocie 10 611 zł. Umowa nr 1/2018 z dnia 09.02.2018

- dotację z Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wysokości - 6 000 zł  na zadanie pt: " Poprawa warunków pobytu w Domu Samotnej Matki w Żarach". Umowa nr 55 z dnia 13.02.2018.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych podopiecznych.

07.04.2017
Z radością informujemy, iż Koło Żarskie TPBA otrzymało z Urzędu Miejskiego w Żarach dotację w wysokości 10 tys. zł. (w ramach konkursu ofert) na przeprowadzenie w 2017 roku programów uzależnień w Domu Samotnej Matki. Dziękujemy!!!