władze Koła

Biuletyn Informacji Publicznej
26.06.2020
ZARZĄD KOŁA jest organem wykonawczym ZEBRANIA KOŁA ŻARSKIEGO Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i realizuje na terenie działania KOŁA podstawowe cele Towarzystwa.
Od 26 czerwca 2020 roku ZARZĄD KOŁA ŻARSKIEGO działa w następującym składzie:
1. Stefan Łyskawa - PREZES
2. Waldemar Lis  - WICEPREZES
3. Małgorzata Merk SEKRETARZ
4. Marcin Grubizna- SKARBNIK
5. Stanisław Decker - CZŁONEK ZARZĄDU
26.06.2020
 KOMISJA REWIZYJNA jest organem kontrolnym KOŁA ŻARSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, wybieranym przez ZEBRANIE KOŁA. W obecnej kadencji KOMISJA REWIZYJNA działa w następującym składzie:
1. Leszek Karaś 
2. Agnieszka Fetzka
3. Kamila Graf 
09.08.2015
ZARZĄD KOŁA jest organem wykonawczym ZEBRANIA KOŁA ŻARSKIEGO Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i realizuje na terenie działania KOŁA podstawowe cele Towarzystwa.
Od 29 lutego 2016 roku ZARZĄD KOŁA ŻARSKIEGO działa w następującym składzie:
1. Stefan Łyskawa - PREZES
2. Małgorzata Merk - WICEPREZES
3. Agnieszka Fetzka - SEKRETARZ
4. Waldemar Lis - SKARBNIK
5. Stanisław Decker - CZŁONEK ZARZĄDU
09.08.2015
KOMISJA REWIZYJNA jest organem kontrolnym KOŁA ŻARSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, wybieranym przez ZEBRANIE KOŁA. W obecnej kadencji KOMISJA REWIZYJNA działa w następującym składzie:
1. Janina Gierc 
2. Zofia Zuber
3. Kamila Graf