sprawozdania i komunikaty

Biuletyn Informacji Publicznej
15.01.2018

W imieniu naszych podopiecznych składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA wszystkim darczyńcom, którzy podarowali na rzecz Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 1 % podatku dochodowego za rok 2016. 

Przekazana kwota - 77 730 zł. zostanie przeznaczon na działalność statutową Koła, w tym na prowadzenie Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki, zgodnie z wolą darczyńców

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wspieranie nas w naszej misji pomagania chorym i ubogim.Przekazanie przez Państwa 1 % podatku traktujemy jako szczególny Dar Serca dla prowadzonych przez nas dzieł. 
 
22.12.2016

W imieniu naszych podopiecznych składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA wszystkim darczyńcom, którzy podarowali na rzecz Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 1 % podatku dochodowego za rok 2015. 

Na nasze konto wpłynęło łącznie 70 361,10 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na działalność statutową, w tym na prowadzenie Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wspieranie nas w naszej misji pomagania chorym i ubogim.Przekazanie przez Państwa 1 % podatku traktujemy jako szczególny Dar Serca dla prowadzonych przez nas dzieł. Dzięki Wam możemy robić to dalej.