historia

Biuletyn Informacji Publicznej
10.01.2011
Twórcami idei powołania w Żarach koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta byli: Józef Tarniowy, Jadwiga Szkopińska, ks. Zygmunt Czepirski,  Stefan Łyskawa oraz Edward Lipiec.

Zebranie założycielskie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odbyło się w dniu 2 lutego 1991 roku. Na kilka dni przed tym terminem rozwiązał się w Żarach Komitet Obywatelski, który następnie w całości zasilił nasze Koło. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 33 osoby. Pierwszym prezesem został wybrany ks. Zygmunt Czepirski.

Koło rozpoczęło starania o utworzenie Domu Samotnej Matki, które udało się szybko zrealizować, bo już w styczniu 1992 roku. Na wniosek dr. Zdzisława Karmolińskiego do Towarzystwa włączono Aptekę Charytatywną oraz Stołówkę Charytatywną.

W 1993 roku powstała grupa samopomocowa rodziców dzieci specjalnej troski, której prowadzeniem zajęła się Pani Teresa Prokopczyk. Po utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia w 2001 roku grupa samopomocowa zaprzestała swojej działalności.

W 1998 roku powstał w ramach Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przejęty w 2002 roku przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny Żar.

Koło Żarskie podejmuje różne inicjatywy i niesie pomoc dla wielu potrzebujących.

Ostatnim przedsięwzięciem Koła Żarskiego jest utworzenie w Żarach Hospicjum św. Brata Alberta, które rozpoczęło działalność 13 lipca 2015 roku..