organizacja Wolontariatu

Biuletyn Informacji Publicznej
09.08.2015
WOLONTARIAT HOSPICJUM ŚW. BRATA ALBERTA działa w następujących formach:
- wolontariat medyczny - skupiający osoby z profesjonalnym przygotowaniem do udzielania świadczeń zdrowotnych
- wolontariat opiekunów chorych - polega m.in. na pomocy w wykonywaniu toalety, w spożywaniu posiłków, ścieleniu łóżka, asekuracji przy chodzeniu, towarzyszeniu chorym i wspieraniu ich rodzin i bliskich, organizacji czasu wolnego, realizacji zakupów dla chorych, czuwaniu przy umierającym; wolontariusz służy pomocą, nie wykonuje samodzielnie czynności które wchodzą w zakres czynności pielęgniarki czy pozostałego personelu medycznego
- wolontariat wsparcia osieroconych – oferujący różnorodne formy wsparcia dla osób przeżywających żałobę i cierpiących z powodu osamotnienia, skupiający osoby otwarte na potrzeby innych, m.in. reprezentujące takie zawody, jak: psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, pracownik socjalny, osoby duchowne, osoby, które chciałyby dzielić się z innymi swoimi uzdolnieniami (np. literackimi, muzycznymi, plastycznymi) lub osoby posiadające ciekawe pasje
- wolontariat administracyjno-gospodarczy – realizujący m.in. takie zadania, jak pomoc w ogrodzie, kuchni, przy pracach porządkowych, stolarskich, dyżurowanie w biurze wolontariatu i udzielanie informacji, pomoc w sekretariacie, bibliotece, archiwum, księgowości, przygotowywanie korespondencji do członków i darczyńców Hospicjum oraz osób osieroconych, opracowywanie, przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych o działalności Hospicjum i imprez zewnętrznych z nim związanych, prowadzenie kroniki Hospicjum, współtworzenie strony internetowej
- wolontariat akcyjny – skupiający osoby nie mogące wspierać działalności Hospicjum systematycznie, biorący udział w przedsięwzięciach mających na celu pozyskiwanie funduszy na działalność Hospicjum, jak kwesty, aukcje, koncerty i imprezy charytatywne, jak również w spotkaniach dla osieroconych oraz w innych uroczystościach związanych z życiem Domu Hospicyjnego, a także pomagający w pracach biurowych i w działaniach logistycznych związanych z tymi przedsięwzięciami