świetlica "ALBERTYNKA"

Biuletyn Informacji Publicznej
17.10.2016

 UWAGA, UWAGA - OD 21 LUTEGO 2017 r. spotkania świetlicy "ALBERTYNKA" w Hospicjum św. Brata Alberta odbywać się będa we wtorki i piątki od 16:00 do 18:30, a nie jak dotychczas w środy i w piątki. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE - każdy znajdzie tu coś dla siebie!!!

Od września 2016 r. w hospicyjnej świetlicy "ALBERTYNKA" realizujemy projekt „Spotkania  -  warsztaty artystyczne”. Zapraszamy młodzież szkolną i osoby dorosłe, wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy, seniorów, pacjentów Hospicjum i inne osoby chore oraz ich bliskich, a także osoby osierocone. Świetlicą opiekuje się pani Małgorzata Rusak.Oferujemy m.in. warszty plastyczne, muzykowanie i słuchanie muzyki, kulinaria, rozmowy, spacery - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

 

 
Cele działalności świetlicy:

- stworzenie platformy do kontaktów między młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami oraz osobami chorymi, w tym z podopiecznymi Hospicjum i osieroconymi - do rozmów, wspólnego przebywania, wielopokoleniowych kontaktów, współpracy, konfrontacji różnych spojrzeń, łamania stereotypów, wymiany wiedzy i umiejętności, wzajemnego wspierania się i samopomocy,

- budowanie więzi między ludźmi, wydobywanie ich potencjału, rozwijanie postaw otwartości na innych, szacunku, wspierania innych, dawania czegoś od siebie,

- kształtowanie pożądanych cech i postaw u młodzieży (chęć i systematyczność działania, optymizm, kreatywność, entuzjazm w działaniu, wrażliwość, dyskrecja, empatia, bezinteresowność,

- rozwinięcie zainteresowań, pasji, okazji do wykorzystania umiejętności i doświadczeń uczestników, (warsztaty są propozycją na spędzenie wolnego czasu (młodzież), odskocznią od samotności, od trudów związanych z chorobą  (seniorzy, samotni),

- tworzenie konkretnych wytworów -  rękodzieł „upiększaczy świata”- wykorzystywanych do aranżacji pomieszczeń Hospicjum, terenu zieleni, ogrodu wokół Hospicjum oraz z przeznaczeniem na kiermasze, upominki dla darczyńców itp.,

- wspólna organizacja i obchodzenie uroczystości okolicznościowych, w tym dla pacjentów Hospicjum,

- włącznie uczestników do udziału w akcji „Pola Nadziei” dla Hospicjum św. Brata Alberta.