11.02.2020
 Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.000 zł ze środków gminy Żary o statusie miejskim. Dziękujemy!!!