03.03.2020
 - Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej, ze środków Funduszu Ochrony Dziecka i Matki im. bp. Wilhelma Pluty na realizację zadania pod tytułem "Ochrona macierzyństwa w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie azylu w Domu Samotnej Matki" - Termin realizacji zadania od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kwota dofinansowania 36 000 zł;
 
- Powiatu Żarskiego na realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego". Termin realizacji zadania od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kwota dofinansowania 20 000 zł. Umowa nr 1/DSM/2020 zawarta w dniu 06 luty 2020;
 
- Gminy Żary  statusie miejskim na realizację zadania pod tytułem: "Zdrowe życie z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy". Zadanie realizowane od 01.02.2020 do 31.12.2020 r. Kwota dofinansowania 10 000 zł. Umowa nr MKRPA.19.2020 zawarta w dniu 20 stycznia 2020.
 
                                                                                           Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy!!!