26.06.2020
W  dniu 26.06.2020 r. w sali widowiskowej ŻDK LUNA odbyło się zebranie  sprawozdawczo - wyborcze Koła Żarskiego Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta podczas, którego przedstawione zostały  sprawozdania merytoryczne z działalności Koła w latach 2016 -2019 oraz finansowe za rok 2019 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Koła. Przedstawiono Preliminarz budżetowy Hospicjum oraz Domu Samotnej Matki  na 2020 r. Podczas Zebrania Członkowie udzielili absolutorium Zarządowi oraz wybrali nowego Prezesa oraz  nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejne cztery lata. Dziękujemy członkom za przybycie a Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzymy owocnych Posiedzeń.