08.08.2015
 
Hospicjum św. Brata  Alberta jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Placówka ta rozpoczęła działalność leczniczą 13 lipca 2015 roku, a jej siedziba mieści się w Żarach, przy ul. Pszennej 2 (teren Szpitala na Wyspie).
 
POBYT W HOSPICJUM JEST NIEODPŁATNY. Koszty leczenia i opieki nad naszymi podopiecznymi pokrywamy ze środków z kontrkatu z NFZ oraz z wpływów z dotacji samorządów, darowizn, kwest, 1% podatku, akcji dobroczynnych, np. "Pola Nadziei".
 
Aktualnie w ramach Hospicjum św. Brata Alberta działają dwie komórki organizacyjne udzielające całodobowo gwarantowane świadczenia medyczne z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:
 
1. Hospicjum Stacjonarne 
2. Dział Farmacji 

Celem działalności Hospicjum św. Brata Alberta jest:

- udzielanie pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, socjalnej i duchowej, mającej na celu w szczególności zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych i rozwiązanie innych problemów, jak również umożliwienie godnego przeżycia terminalnego okresu choroby i godnej śmierci
- otaczanie opieką rodziny chorych i wspieranie ich, tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia