06.07.2018
Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi, Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  otrzymało z Urzędu Miejskiego w Żaganiu dotację dla Hospicjum św. Brata Alberta w kwocie 24.686 zł w formie powierzenia zadania (umowa nr WOK.RK.50.2018 z dnia 19.02.2018). Dziękujemy!